Trang chủ Share Code Hiển thị sản phẩm đã bán như Shopee

Hiển thị sản phẩm đã bán như Shopee

Thẳng vào vấn đề luôn không ngoằn ngoèo. :v

Hiển thị sản phẩm đã bán như shopee
Hiển thị sản phẩm đã bán như shopee

Updated: 01/06/2021 Có 2 kiểu để mọi người lựa chọn

Dạng 1: phải có kiểm kê kho hàng ( trong sản phẩm có nhập số lượng hàng tồn kho.)

Để được như cái hình đã bán ở trên thì copy đoạn code dưới vào function.php của theme

add_action('woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'isures_2718_product_stock', 11);
function isures_2718_product_stock()
{
  global $product;
  $stock = $product->get_stock_quantity();
  $buy = get_post_meta($product->get_id(), 'total_sales', true);
  if (!empty($stock) && $buy > 0) {

    $round = round(($buy * 100 / ($stock + $buy)), 0);
  ?>
    <div class="flash-sale-process-isures">
      <div class="flash-sale-process_bought"></div>
      <div class="flash-sale-process-bar_text stock"><?php echo sprintf(__('Đã bán %s', 'woocommerce'), $buy); ?></div>
      <div class="flash-sale-complete-wapper">
        <div class="flash-sale-sizer-stock" style="width:<?php echo $round . '%'; ?>">
          <div class="flash-sale-bought-size"></div>
        </div>
      </div>
      <?php
      if ($buy > 10) {
        echo '<div class="flash-sale-process_fire"></div>';
      }
      ?>

    </div>
  <?php
  }
  ?>
<?php

}

Thêm 1 vài dòng css cho đẹp, copy bỏ zô style.css của theme.

.flash-sale-process-isures{
  width: 100%;
  height: 16px;
  background: url(https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/934cc0df9edb42d22c38044417c8a94a.png) 0 100% no-repeat;
  background-size: cover;
  position: relative;
  border-radius: 8px;
	margin: 5px 0;
}
.flash-sale-process_bought{
  background: #002bff73;
  overflow: hidden;
  bottom: 0;
  right: 0;
  position: absolute;
  z-index: 1;
  height: 16px;
  border-radius: 8px;
}
.flash-sale-process_fire{
	background: url(https://deo.shopeemobile.com/shopee/shopee-pcmall-live-sg/assets/d224da21491f6660be6e020e12aff419.png) 0 no-repeat;
  width: 18px;
  height: 21px;
  background-size: contain;
  position: absolute;
  left: 3px;
  top: -6px;
}
.flash-sale-process-bar_text.stock{
  text-transform: uppercase;
  font-size: 12px;
  color: #fff;
  text-align: center;
	position: relative;
	z-index: 2;
}
.flash-sale-complete-wapper{
  width: 100%;
  background: transparent;
  overflow: hidden;
  bottom: 0;
  right: 0;
  position: absolute;
  z-index: 1;
  height: 16px;
  border-radius: 8px;
}
.flash-sale-bought-size{
	position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: #ffbda6;
}
.flash-sale-sizer-stock{
  background: #fff;
  float: right;
  position: relative;
  height: 18px;
}

Dạng 2: Không cần nhập số lượng hàng tồn kho

Ưu điểm là không cần phải nhập số lượng tồn kho, nhược điểm là không có nhược điểm :v Chỉ không đẹp bằng cái trên thôi !

Nhưng không sao cái nào thì có cái giá của nó. Code dưới sẽ get ra số lượng đã bán của 1 sản phẩm

add_action('woocommerce_shop_loop_item_title', 'isures_2718_product_sold_count', 11);
function isures_2718_product_sold_count()
{
  global $product;
  $units_sold = get_post_meta($product->get_id(), 'total_sales', true);

  echo '<p>' . sprintf(__('Đã bán: %s', 'woocommerce'), $units_sold) . '</p>';
}

OK như kia là ngon rồi đấy. À . để ý 2 cái link image ở dòng số 4 và 21 ở code trên dạng 1, tải về up lên web của bạn rồi sửa lại URL trong phần css nha! Chúc thành công ạ <3

Thành quả đây nè https://shopee.isures.com/

Tham gia vào group mới để ae có thể trao đổi và hỗ trợ nhau tại đây.!

5/5 - (4 bình chọn)