Trang chủ Flatsome Hiện thêm ảnh sản phẩm tại trang thanh toán

Hiện thêm ảnh sản phẩm tại trang thanh toán

Lâu quá không gặp mọi người! Nay mình share đoạn code giúp hiện thêm ảnh sản phẩm tại trang thanh toán như trang thietkewebgiarehcm.com của mình.

Hiển thị ảnh sản phẩm tại trang thanh toán
Hiển thị ảnh sản phẩm tại trang thanh toán

Bỏ đoạn code sau vào function.php của theme.

add_filter( 'woocommerce_cart_item_name', 'isures_add_image_in_order_review', 9999, 3 );
 
function isures_add_image_in_order_review( $name, $cart_item, $cart_item_key ) {
  if ( ! is_checkout() ) return $name;
  $data = $cart_item['data'];
  $thumbnail = $data->get_image( array( '50', '50' ), array( 'class' => 'isures-image--review' ) );
  return $thumbnail . $name;
}

Tại dòng số 6: 50 là size ảnh. Bạn có thể thay đổi tùy ý. 100 100 hoặc 150 150 gì đấy.

Thêm 1 đoạn nhỏ css cho đẹp. Bỏ code dưới vào style.css

.isures-image--review {
  float: left;
  margin-right: 8px;
  border-radius: 5px;
}

oke như vậy là đã xong rồi. Chúc bạn thao tác thành công.

Đánh giá cho post