Trang chủ Sản phẩm iSures Variation Prices

iSures Variation Prices

Tính năng nổi bật

iSures Variation Prices Plugin hiện biến thể sản phẩm kèm giá sử dụng cho sản phẩm 1 thuộc tính, thuộc tính còn lại sẽ là sản phẩm kèm theo có thể custom nhãn và vị trí hiển thị.

Hướng dẫn sử dụng
Yêu cầu tối thiểu
  • Server có cài ionCube extention
  • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2
  • WordPress phiên bản 5.0 trở lên
  • Có sử dụng plugin Woocommerce
Nhật ký thay đổi
Phiên bản Chi tiết thay đổi
1.0.0 – 20/09/2021
  • Ra mắt plugin iSures Variation Prices