Trang chủ Sản phẩm iSures Product Variations Table

iSures Product Variations Table

Tính năng nổi bật
 • Thay đổi dạng hiển thị biến thể : dropdown thành dạng table
 • Custom được số lượng biến thể.
 • Mua được 1 lúc nhiều biến thể sản phẩm
 • Hỗ trợ định dạng biến thể 3 dạng: chữ, hình ảnh, và màu sắc.
 • Biến thể được đặt mặc định sẽ có số lượng là 1. những cái còn lại sẽ mặc đinh là 0.
 • Tính tổng cộng số tiền giúp khách hàng dễ dàng biết được ngân sách chi tiêu.
 • v.v.v
Hướng dẫn sử dụng

Trên là 1 số tính năng nổi bật mình mô tả sơ. Cùng xem video giới thiệu Plugin cũng như cách thiết lập cài đặt để sử dụng nha.

Yêu cầu tối thiểu
 • Server có cài ionCube extention
 • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2
 • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
 • Có sử dụng plugin Woocommerce
Nhật ký thay đổi
PHIÊN BẢN CHI TIẾT THAY ĐỔI
1.0.1 – 28/10/2021
 • Thêm option hiện dạng shortcode
 • Cách dùng đặt shortcode tại vị trí muốn hiển thị
 • Thay đổi 1 số css ở 1 số theme
1.0.0 – 15/10/2021
 • Ra mắt plugin iSures Product Variations Table