Trang chủ Sản phẩm iSures Fly Cart For Woocommerce

iSures Fly Cart For Woocommerce

Tính năng nổi bật

Plugin iSures Fly Cart For Woocommerce giúp hiển thị mini cart với những tính năng nổi bật khác như:

 • Tăng giảm số lượng sản phẩm trên mini cart.
 • Xoá sản phẩm trong mini cart.
 • Gợi ý sản phẩm liên quan mỗi lần thêm sản phẩm vào giỏ.
 • Bổ sung 2 hook top mini cart và bottom mini cart.

  isures_fc_top &

  isures_fc_bottom
Hướng dẫn sử dụng

Và cách sử dụng cũng rất đơn giản .

Cài đặt plugin và vào cài đặt của plugin làm theo hướng dẫn.

Yêu cầu tối thiểu
 • Server có cài ionCube extention
 • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2
 • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
 • Có sử dụng plugin Woocommerce
Nhật ký thay đổi
PHIÊN BẢN CHI TIẾT THAY ĐỔI
1.0.0 – 08/02/2022
 • Ra mắt plugin Plugin iSures Fly Cart For Woocommerce